Sunday, June 24, 2012

Yan Ni (燕妮) - Muaj Ib Qhov Chaw Zoo Nkauj (有一个美丽的地方)

Yan Ni (燕妮) - Muaj ib qhov chaw zoo nkauj 
(有一个美丽的地方)
 

Download Link: http://adf.ly/A1MBO

For the Link(s), just wait 5 seconds and then click "Skip Ad".
Rau qho Link(s), tos tsib seconds ces nyem "Skip Ad".

HlubHmoobSubs PRESENTS:

燕妮 (Yan Ni) - 有一个美丽的地方 (There is a Beautiful Place)
Yam Nij - Muaj Ib Qhov Chaw Zoo Nkauj

Note:
Kuv txhais zaj nkauj no nrog kuv tus phooj ywj ua paub lus suav me me dua. Zaj nkauj Thaib Suav no kuv nyiam heev thiab kuv tiaj tau los hais kuv tus phooj ywj dua los pab kuv dua los txhais zaj nkauj Thaib Suav. Cov Thaib Suav no yeej yog ib cov neeg thaib txawv thiab lawv muaj lawv ib lub npe txawv thiab zoo li ib yam Hmoob Suav muaj lawv cov neeg txawv ua hu lawv tus kheej lub npe txawv. Thaum kuv txhais zaj nkauj no, kuv tsis paub tsuas hu lawv li cas, vim li ntawd kuv tiaj muaj tso "Thaib" dua, tabsi lawv hu lawv tus kheej npe txawv. Qhov lus "Thaib" tiaj ze ze qhov lus "Dai" los "Tai". Yog kuv siv "Nplog", tsis tsuas ze ntawm qhov lus "Dai" los "Tai".

These people are the Daizu (Tai people / DO NOT GET MIX WITH THAI PEOPLE). They are very closely related to Laotians in Laos, and Thais in Thailand. They call themselves a bit differently and speak different dialects than those in Laos & Thailand I believe. This song is a traditional Daizu (Tai people) song, but sung in Chinese language. You guys will notice that they will mention "Dai zu" in the song instead of "Tai zu". This version of the song is the latest one and sounds the best, but they have also cut down a lot of original lyrics too (sad thing they did). I love this song so much to ask my friend on helping me translate a Chinese language song again, so enjoy! Ua Tsaug!
________________________________________________________________________

I'm sorry if I made some mistake(s) on the Hmong lyrics. There are some word(s) which can't be translate into Hmong or words that are not necessary need to be translate is for why I left some words like that. Other than that, ENJOY!

If you use my Hmong translation on anywhere else, please credit back to "HlubHmoobSubs". Thank you!

Hmong Lyrics:

Muaj ib qhov chaw zoo nkauj es lo
Ah tib neeg Thaib nyob no hlob tuaj es lo
Ze ze ib lub zos ua thaiv ua ke khov kho zoo
Ntawd tus dej nkhaus nkhaus ah, ua laim laim ntsuab
Ze ze ib lub zos ua thaiv ua ke khov kho zoo
Ntawd tus dej nkhaus nkhaus ah, ua laim laim ntsuab

Ib tug yaj yuam ya los txog tsob ntoo pej thuam mus lawv
Tus cawmseej yo mus rau qho yog ntawd
Tib neeg Thaib li qhov chaw muaj koj lawv
Ah...
Txhua txhia qhov chaw paj tawg tsw qab

Liaj teb phem puas tag nrho cov yub ntsuab lawv es lo
Nyom teb pauv mus rau tiaj tshav zaub lawv es lo
Cov poj niam hnav khaub ncaws xim ntau zoo nkauj
Mus ze zoo li ntawd tus npauj npaim oh, nthuav nws li kooj tis
Cov poj niam hnav khaub ncaws xim ntau zoo nkauj
Mus ze zoo li ntawd tus npauj npaim oh, nthuav nws li kooj tis

Ib tug yaj yuam ya los txog tsob ntoo pej thuam mus lawv
Ah tus cawmseej yo mus rau qho yog ntawd
Tib neeg Thaib li qhov chaw muaj koj lawv
Ah...
Zoo li ntau ntau tus noog ntsia tom tus noog hluav taws
Ah zoo li ntawd ntau ntau tus noog
Ntsia tom tus noog hluav taws, ntsia tom tus noog hluav taws
Ah...

No comments:

Post a Comment