Monday, June 11, 2012

Big Bang - Monster (Tsiaj Dab) MV

Big Bang - Monster (Tsiaj Dab) MV

Big Bang - Monster MV (Tsiaj Dab) [Hmong Sub] by HlubHmoobSubs

Download Link: (Part 1) http://adf.ly/9eWfC
(Part 2) http://adf.ly/9eWh6

MAKE SURE TO USE HJSPLIT OR FFSJ!!!
For the Link(s), just wait 5 seconds and then click "Skip Ad".   

HlubHmoobSubs PRESENTS:
http://hlubhmoobsubs.blogspot.com/
[DOWNLOAD LINKS AVAILABLE! OR JOIN THE FANSUB! (Information included)]

Big Bang - Monster
Big Bang - Tsiaj Dab

I'm sorry if I made some mistake(s) on the Hmong lyrics. There are some word(s) which can't be translate into Hmong or words that are not necessary need to be translate is for why I left some words like that. Other than that, ENJOY!

If you use my Hmong translation on anywhere else, please credit back to "HlubHmoobSubs". Thank you!

Hmong Lyrics @ my Blog

Tau ntev ua tsis tau pom
Zoo li koj ua zoo tshaj txij thaum kuv pom tom kawg
Koj zoo nkauj ntxiv lawv.
Txawm tias koj ib txwm ntsia zoo nkauj nyob ntawd kuv qhov muag
Tabsi tej yam txog koj ntsia zoo li txawv hnub no.
Koj muaj ib qho moj yam txias txog koj
Qhov ntsia koj muab rau kuv txaus khuv. Rau koj, kuv ntsia kuv me zog.

Kuv ua zoo li nws zoo, Kuv sim kom pauv qho lus
Kuv muab ntau yam kuv xav noog, tabsi koj txiav kuv tawm
Koj li plaub hau ntws nrog cov cua,
Thiab cia ntaus kuv saj plhu thiab mus.
Koj tig ib ncig thiab mus zoo li ntawv.
Kuv puas yuav ntsia ruam yog kuv sim tuav koj rov qab?

Kuv xav tsis tau dabtsi los yuav hais
Co co, koj thaub mus rov qab ob theem
Tam si no koj hais tias koj ntshai kuv
Koj yog tus ua los ua kuv vwm

Koj hlub koj, Baby kuv tsis yog ib tug tsiaj dab
Koj ua ntej twb paub kuv zoo li cas
Tom qab sijhawm dhau mus, nws yuav ploj
Koj thiaj li yuav paub

Kuv xav tau koj. Baby kuv tsis yog ib tug tsiaj dab
Koj paub kuv
Nws tag lawv, tabsi yog koj mus ntawv kuv zoo li no
kuv yuav tuag
Kuv tsis yog ib tug tsiaj dab

Koj hais "Cia wb nyob ua ke ib txhis txawm tias hos muaj teeb meem"
Koj hais "Cia wb nyob ua ke thaum wb zoo siab thiab thaum wb tu siab"
Koj yuav tsis qho ntawd taskis
Kuv hais "Cia wb hlub hnub no raws li nws yog hnub kawg"

Yo, lub ntiajteb ua tsis muaj koj zoo li qho xeev txim txom
Lub ntiajteb tsis mus zoo yog tsis muaj koj.
Koj txoj sia hloov ua ib qho mob ua kho tsis tau rau kuv
Txhua tus tej zaum ntsia tau kuv nrog cov qhov muag txiav txim
Tabsi qhov ua mob tshaj yog qho tseeb ua koj los koom nrog cov neeg ntawv

Koj hlub koj, Baby kuv tsis yog ib tug tsiaj dab
Koj ua ntej twb paub kuv zoo li cas
Tom qab sijhawm dhau mus, nws yuav ploj
Koj thiaj li yuav paub

Kuv xav tau koj. Baby kuv tsis yog ib tug tsiaj dab
Koj paub kuv
Nws tag lawv, tabsi yog koj mus ntawv kuv zoo li no
kuv yuav tuag
Kuv tsis yog ib tug tsiaj dab

Txhob mus (x3), txhob mus ntawd kuv
Txhob ua li no (x3), Koj tsis zoo li koj tus kheej
Tseem nyob kem deb, nrog wb txoj kev hlub yuav ncaim mus
Txhob nrhiav kuv (x4)
Txhob ua li no (x3)
Thov nco qab kuv tus qub kheej ua nyob ntawd koj ib sab
Thov txhob nco qab txog kuv

Koj hlub koj, Baby kuv tsis yog ib tug tsiaj dab
Koj ua ntej twb paub kuv zoo li cas
Tom qab sijhawm dhau mus, nws yuav ploj
Koj thiaj li yuav paub

Kuv xav tau koj. Baby kuv tsis yog ib tug tsiaj dab
Koj paub kuv
Nws tag lawv, tabsi yog koj mus ntawv kuv zoo li no
kuv yuav tuag
Kuv tsis yog ib tug tsiaj dab

Kuv xav kuv mob.
Kuv xav kuv mob.

No comments:

Post a Comment