Sunday, June 10, 2012

Juniel - Illa Illa (Ilas Ilas) MV

Juniel - Illa Illa (Ilas Ilas) MV

Download Link: http://adf.ly/9eXcs

For the Link(s), just wait 5 seconds and then click "Skip Ad".   

HlubHmoobSubs PRESENTS:

Juniel - Illa Illa
Juniel - Ilas Ilas

Note:
Illa Illa (Ilas Ilas) tsis txhais dabtsi li. Qho lus tsuas hais txog thawj tus kev hlub zoo li cas xwb thiab zoo li ib res paj.

I'm sorry if I made some mistake(s) on the Hmong lyrics. There are some word(s) which can't be translate into Hmong or words that are not necessary need to be translate is for why I left some words like that. Other than that, ENJOY!

If you use my Hmong translation on anywhere else, please credit back to "HlubHmoobSubs". Thank you!

Hmong Lyrics:

Thaum qho cua sov thiab ntxhiab dhau mus ze ntawd kuv cov plhu
Kuv xav txog koj lub ntsej muag ua kuv tau hlub los lawv
Oh~ Thaum cov paj txawv tawg zais nyob cov ke
Kuv xav txog koj tus ua kuv npog nyob hauv kuv cov cimxeeb

Kuv tus baby ilas ilas ilas
Baby ilas ilas ilas
Baby ilas ilas ilas
Tsis txhob nco qab txog qho kev hlub

Thawj tus hlub zoo nkauj
Thawj tus hlub zoo li ib res paj
Tawg nthuav thaum caij ntuj nag ~
Zoo nkauj li ib res paj

Thawj tus hlub zoo li ib tug menyuam hluas
Thawj tus hlub tsis muaj kev txawj
Vim tias koj muab rau thiab muab tau tsis tau kiag li

Ilas ilas ilas, ilas ilas ilas
Ilas ilas ilas, Kuv tus hlub, sib ntsib dua

Thaum cov hnub qub tawm tuaj nyob saum ntuj,
qhov ntawd nqa koj cov cimxeeb
Kuv muab koj tawm thawm ntawv kuv cov phau ntawv sau tseg

Kuv tus baby ilas ilas ilas
Baby ilas ilas ilas
Baby ilas ilas ilas
Tsis txhob nco qab txog qho kev hlub

Thawj tus hlub zoo nkauj
Thawj tus hlub zoo li ib res paj
Tawg nthuav thaum caij ntuj nag ~
Zoo nkauj li ib res paj

Thawj tus hlub zoo li ib tug menyuam hluas
Thawj tus hlub tsis muaj kev txawj
Vim tias koj muab rau thiab muab tau tsis tau kiag li

(Ilas ilas ilas) Kuv tseeb hluas tom qab ntawv
(Ilas ilas ilas) Kuv tsis paub qhov ua zoo ntxiv, Oh~
(Ilas ilas ilas) Kuv tus hlub, sib ntsib dua
Tam si no Kuv xav kuv yuav paub

Kuv hu rau koj raws li kuv muab koj tawm
Ilas ilas ilas ilas, ilas ilas ilas

Ilas ilas ilas ilas ilas
Tsis txhob nco qab txog qho kev hlub

Pom thawj tus hlub mob heev
Thawj tus hlub zoo li ib qho kev mob
Vim tias tom qab koj mob hlwb oh ~
Koj yuav yog ib tug neeg laus

Thawj tus hlub nyob tsis tau
Thawj tus hlub yog ib qho kev tabkaum sib raug zoo
Vim tias koj yuav tsis tau nws txij ua koj hlub ntau lawv

Ilas ilas ilas, ilas ilas ilas
Ilas ilas ilas, Kuv tus hlub, sib ntsib dua
Ilas ilas ilas, ilas ilas ilas
Ilas ilas ilas, Kuv tus hlub, sib ntsib dua

No comments:

Post a Comment