Saturday, June 2, 2012

Teen Top - To You (Rau Koj) MV

Teen Top - To You (Rau Koj) MV
Download Link: (PART 1) http://adf.ly/9eXjM

MAKE SURE TO USE HJSPLIT OR FFSJ!!!
For the Link(s), just wait 5 seconds and then click "Skip Ad".   
 

HlubHmoobSubs PRESENTS:

Teen Top - To You
Teen Top - Rau Koj

I'm sorry if I made some mistake(s) on the Hmong lyrics. There are some word(s) which can't be translate into Hmong or words that are not necessary need to be translate is for why I left some words like that. Other than that, ENJOY!

If you use my Hmong translation on anywhere else, please credit back to "HlubHmoobSubs". Thank you!

Hmong Lyrics:

Whoo woo Hoo~ Whoo woo Hoo~ Whoo woo Hoo~
Es rau koj rau koj rau koj paub
Whoo woo Hoo~ Whoo woo Hoo~ Whoo woo Hoo~
Es rau koj rau koj

Peb yuav tsum tau mus, Teen Top & Brave Sound

Whoo woo Hoo~ Whoo woo Hoo~ Whoo woo Hoo~
Es rau koj rau koj rau koj paub
Whoo woo Hoo~ Whoo woo Hoo~ Whoo woo Hoo~
Es rau koj rau koj rau koj paub

Koj puas hnov kuv lub siab li los yog koj ua txuj xwb
Vim li cas koj tsis paub, koj ua ruam oh
Kuv yuav poob tob tob mus ntxiv
Vim kuv txoj kev xav tau rau koj
Kuv ua tsis tau pa, hluas nkauj hnub no dua

Txhua tus hais kuv vwm
Lawv hais kuv txhob nco qab txog koj
Tabsi tsis yoojyim, woo woo hoo, Vim li cas tiag?
Kuv xav kuv yuav nkees thiab thaum sijhawm dhau mus
Kuv pom kuv tus kheej pauv

Nws zoo li txhua hnub, txhua hnub ya
Kuv lub siab mob, dabsi koj yuav tsis paub kuv lub siab ntxhov
Nws zoo li txhua hnub, txhua hnub ya
Kuv pib nyob li leeg tu siab
Tabsi koj nyob qhov twg thiab koj ua dabtsi?

Whoo woo Hoo~ Whoo woo Hoo~ Whoo woo Hoo~
Es rau koj rau koj rau koj paub
Whoo woo Hoo~ Whoo woo Hoo~ Whoo woo Hoo~
Es rau koj rau koj rau koj paub

Hnub no dua, nyob chav no ua tsis muaj koj
Tag nrho hnub, woo hoo woo hoo, Kuv poob kua muag
Txhua yam yog dag nrog koj ua hais koj hlub koj
Kuv los ua ib tug ruam zoo li no ntawd kuv tus kheej (Es! Dabtsi?)

Li ntawd koj xav kuv yuav ua dabtsi?
Koj xav koj zoo siab ntau npaum li cas ua tso kuv mus?
Wb mus los ntawm neeg sib hlub rau neeg qhua nrog ib lus ua hais tag lawv os?
Kuv ua tsis tau, li ntawd txhob xav qhov ntawd los ntawv kuv

Koj zoo nkauj heev, Kuv zoo siab ua los ntsib koj
Tabsi kuv kwv yees koj yuav txawv ntawv kuv huh?
Yog kuv nyob tsis nco qab txog koj, Kuv tuag zoo dua

No comments:

Post a Comment