Sunday, June 10, 2012

Infinite - The Chaser (Tus Caum) MV

Infinite - The Chaser (Tus Caum) MV

Download Link: (Part 1) http://adf.ly/9eXSw
(Part 2) http://adf.ly/9eXXF

MAKE SURE TO USE HJSPLIT OR FFSJ!!!

For the Link(s), just wait 5 seconds and then click "Skip Ad".    

HlubHmoobSubs PRESENTS:

Infinite - The Chaser
Infinite - Tus Caum

I'm sorry if I made some mistake(s) on the Hmong lyrics. There are some word(s) which can't be translate into Hmong or words that are not necessary need to be translate is for why I left some words like that. Other than that, ENJOY!

If you use my Hmong translation on anywhere else, please credit back to "HlubHmoobSubs". Thank you!

Hmong Lyrics:

I N F I N I T E
I N S P I R I T
Infinite
Oh~

Peb tsuas tau qho sijhawm xwb yeah
Peb yuav Infinitize kiag
Get, Ready, Set, Go!

Rov qab rau qhov sib tw, los npaj koj lub qhov muag
Kuv tau koj nyob kuv li taubhau
Li Ntawd, koj puas kam muab qho sijhawm?
Peb yuav muab koj txhais tes, txhob cia nws mus
Txhob cia (x4)

Txhob thov txim, koj tso kuv pov tseg phem heev tau thiab mus
Yog koj xav tau li ntawd, sib ntsib dua
Tabsi qhov ntawd tsis txhais tias kuv tsis tau tso tseg
Kuv txoj kev hlub yeej

Os yos, mus ua ntej, los peb mus
Los peb mus, Kuv yuav yeej nws rov qab
Txawm koj nyob ua ntej ib qho me, kuv yuav caum tau kiag

Pov hawm nws
Li ntawd nws yuav tsis nco qab txog kuv
Kuv yuav mus txog qho kawg
Rau qho chaw ua kuv tus neeg nyob

Kav liam, kuv txhaus hauv caug lawv
Thiab tuav kuv lub siab ua nres nyob ua ntej cov lus sib ncaim
Khiav mus, Kuv cab kuv tus kheej tus ua kub nrog kev tu siab zoo li taws lwj
Vim li cas koj lub siab txias yuav ua kuv lub siab khiav thiab xav txhua hnub?
Kuv hu koj, yuav ua kuv tus kheej muaj zog nrog kev hlub

Os yos, mus ua ntej, los peb mus
Los peb mus, Kuv yuav yeej nws rov qab
Txawm kuv yuav mob ib qho me, kuv yuav luag ntxhis dua

Pov hawm nws
Li ntawd nws yuav tsis nco qab txog kuv
Kuv yuav mus txog qho kawg
Rau qho chaw ua kuv tus neeg nyob

Ti qho ke, li ntawd kuv tiaj caum koj tau
Kuv yuav npaj sia txhua yam kom nrhiav kuv tus neeg
Yog, Kuv sim muab koj tshem tawm kuv lub siab mob
Raws li kuv ntaug taw nyob ntawd kuv cov tswvyim
Kuv txoj kev xav tau rau koj qaug zog lawv
Thiab kuv hu qhov ntawd tag nrho kev hlub ib zaug dua
Hnub no dua, Kuv tso tsis tau koj mus los txiav koj tawm
Xws li kuv raug dab, Kuv caum koj tom qab tus ua ntxiv hauv kuv lub qhov muag

Kuv thov txim poj niam
Kuv tsis xav tso txoj kab mus ua yog koj
Tabsi tsis ua li cas vim kuv yuav tig koj lub siab rov qab
Tsis yog teeb meem loj txawm kuv lub siab mag dua ob dhas

Pov hawm nws
Li ntawd nws yuav tsis nco qab txog kuv
Kuv yuav mus txog qho kawg
Rau qho chaw ua kuv tus neeg nyob

Kuv lub siab zoo li ntawd
Kuv paub ib qho khoom xwb
Txawm tias nws mag mluav thiab mob
Nws yuav hlub koj

Txhob thov txim, koj tso kuv pov tseg phem heev tau thiab mus
Yog koj xav tau li ntawd, sib ntsib dua
Tabsi qhov ntawd tsis txhais tias kuv tsis tau tso tseg


No comments:

Post a Comment