Monday, June 11, 2012

Wonder Girls - Like This (Zoo Li No) MV

Wonder Girls - Like This (Zoo Li No) MV

Download Link: (Part 1) http://adf.ly/9eWvl
(Part 2) http://adf.ly/9eWz7

MAKE SURE TO USE HJSPLIT OR FFSJ!!!
For the Link(s), just wait 5 seconds and then click "Skip Ad". 
 

HlubHmoobSubs PRESENTS:

Wonder Girls - Like This
Wonder Girls - Zoo Li No

I'm sorry if I made some mistake(s) on the Hmong lyrics. There are some word(s) which can't be translate into Hmong or words that are not necessary need to be translate is for why I left some words like that. Other than that, ENJOY!

If you use my Hmong translation on anywhere else, please credit back to "HlubHmoobSubs". Thank you!

Hmong Lyrics:

Txhua tus, Koj npaj puas tau rau los pas tij?
Sawv, sawv

Zoo li no yo zoo li no
Co mus saum, co mus hauv zoo li no
Zoo li no yo zoo li no
Rau sab laug, rau sab si zoo li no
Zoo li no yo zoo li no
Ua koj lub cev ua qho co zoo li no
Zoo li no yo zoo li no
Tam si no nres thiab co nrog kiag

Ua haujlwm tag nrho hnub, tam si no yog sijhawm los ua si
Mus qhia tias qho txhawj xeeb tag lawv
Koj yuav tau ib qho pa, cia koj cov plaub hau los hauv
Thiab mus ke rau sab loj leeb tam si no

Thaum koj raws kuv
Koj yuav xa cov cua sib
Tshuab qho teeb meem tawm koj xwb pwg
Txhob ntshai li, cia tuav kuv txhais tes
Wb mus siab siab siab thiab deb zus (Oh~)

Tam si no los baby los
Hnov tam si no, xav kiag baby xav kiag
xav qho cua sov tam si no

Mus baby mus, cia nws tawm ohh
Ib ob peb, tam si no npaj mus

Tam si no los baby los
Hnov tam si no, xav kiag baby xav kiag
xav qho cua sov tam si no

Mus baby mus, cia nws tawm ohh
Ib ob peb, tam si no npaj mus

Zoo li no yo zoo li no
Co mus saum, co mus hauv zoo li no
Zoo li no yo zoo li no
Rau sab laug, rau sab si zoo li no
Zoo li no yo zoo li no
Ua koj lub cev ua qho co zoo li no
Zoo li no yo zoo li no
Tam si no nres thiab co nrog kiag

Wb ya tau zoo li ib tug noog
Sib heev thiab ywj siab
Thaum nej tso pluav tag nrho cov nyuaj siab
Thiab pom lub hnub thawb cov huab mus li cas
Qhov ntawd yuav mus li ntawd thaum koj ua si nrog kuv

Kuv tau ib qho teb yam me ua yuav so nej lub hlwb
Sim nej li sijhawm, txhob maj maj heev
Kuv tso ib zaj nkauj rau nej li khob
Ua zoo siab rau lub neej zoo oh yeah

Tam si no los baby los
Hnov tam si no, xav kiag baby xav kiag
xav qho cua sov tam si no

Mus baby mus, cia nws tawm ohh
Ib ob peb, tam si no npaj mus

Tam si no los baby los
Hnov tam si no, xav kiag baby xav kiag
xav qho cua sov tam si no

Mus baby mus, cia nws tawm ohh
Ib ob peb, tam si no npaj mus

Zoo li no yo zoo li no
Co mus saum, co mus hauv zoo li no
Zoo li no yo zoo li no
Rau sab laug, rau sab si zoo li no
Zoo li no yo zoo li no
Ua koj lub cev ua qho co zoo li no
Zoo li no yo zoo li no
Tam si no nres thiab co nrog kiag

Muab tag nrho mus rau sab si tam si no
Phab tes, taub hau, xwb pwg co kiag, co kiag
Tam si no, Muab tag nrho mus rau sab laug tam si no
Poob kiag hauv, muab khaws kiag

Muab tag nrho mus rau sab si tam si no
Phab tes, taub hau, xwb pwg co kiag, co kiag
Tam si no, Muab tag nrho mus rau sab laug tam si no
Poob kiag hauv, muab khaws kiag

Zoo li no yo zoo li no
Co mus saum, co mus hauv zoo li no
Zoo li no yo zoo li no
Rau sab laug, rau sab si zoo li no
Zoo li no yo zoo li no
Ua koj lub cev ua qho co zoo li no
Zoo li no yo zoo li no
Tam si no nres thiab co nrog kiag

No comments:

Post a Comment