Thursday, May 24, 2012

KnomJean - Risk (Npaj Sia)

 KnomJean - Risk (Npaj Sia)


Download Link: http://adf.ly/9eYD7

For the Link(s), just wait 5 seconds and then click "Skip Ad".   


HlubHmoobSubs PRESENTS:

KnomJean - เสี่ยงมั้ย (Risk)
KnomJean - Npaj Sia

I prefer using the shorter title because it is much easier to do so yeah. :D And there is a continuous storyline for KnomJean;s music video. Make sure to watch it too! :D

PART 1: http://www.youtube.com/watch?v=OWk2rPTqgas
PART 2: http://www.youtube.com/watch?v=KGPpKKCzXUE

I'm sorry if I made some mistake(s) on the Hmong lyrics. There are some word(s) which can't be translate into Hmong or words that are not necessary need to be translate is for why I left some words like that. Other than that, ENJOY!

If you use my Hmong translation on anywhere else, please credit back to "HlubHmoobSubs". Thank you!

Hmong Lyrics:

Na na na
Na na na
Na na na
Na na na
Na na na
Na na na
Na na na na
Na na na

Kuv yuav tsis nyiam koj
Kuv yuav tsis muab nqa rau kuv lub siab
Kuv tham zoo li kuv muaj zog, dabsi Kuv ua tsis tau

Ntseeg ib tug neeg nyuaj heev
Dabsi poob rau kev hlub yooj yim txhua txhua zaug
Lub siab qaug zog heev
Leej twg ua zoo tau... thiab nws nyoo tau

Qhov zaj lus ua kuv tsis nco qab txog li
Tiam sis kuv tsis pub ua, Kuv twjywm kawm tau dua ntxiv
Ntau npawm li cas kuv yuav ua kuv tus kheej mob?

Qhov no puas yog kev npaj sia ua? Ib co hais tias tsis yog
Dabsi... Kuv lub siab twjywm cav txawm tias dabsi los, koj yog tus ntawd
Txawm tias qhov no vwm los, Kuv tsis saib xyuas thiab raws kuv lub siab txhua zaug

Qhov no puas yog npaj sia ua? Qhov no yuav tsum yog kev npaj sia... yog
Nws tej zaum yuav yog tus ntawd ua yuav tsis ua kuv mob
Tsis txhob mob, Kuv xav tau ib qho sijhawm rau kuv lub siab los hais qhov tseeb
Qhov ntawd txaus lawv.

Qhov no ua kuv hlub koj
Thiab tsis txhob nco qab los pab kuv txhob ceev faj
Kuv lub siab tseem tsis tau muaj zog
Muaj zog ua yuav ntaus tau qhov kev mob txhua hnub

Qhov zaj lus ua kuv tsis nco qab txog li
Tiam sis kuv tsis pub ua, Kuv twjywm kawm tau dua ntxiv
Ntau npawm li cas kuv yuav ua kuv tus kheej mob?

Qhov no puas yog kev npaj sia ua? Ib co hais tias tsis yog
Dabsi... Kuv lub siab twjywm cav txawm tias dabsi los, koj yog tus ntawd
Txawm tias qhov no vwm los, Kuv tsis saib xyuas thiab raws kuv lub siab txhua zaug

Qhov no puas yog npaj sia ua? Qhov no yuav tsum yog kev npaj sia... yog
Nws tej zaum yuav yog tus ntawd ua yuav tsis ua kuv mob
Tsis txhob mob, Kuv xav tau ib qho sijhawm rau kuv lub siab los hais qhov tseeb
Qhov ntawd txaus lawv.

Qhov zaj lus ua kuv tsis nco qab txog li
Tiam sis kuv tsis pub ua, Kuv twjywm kawm tau dua ntxiv
Ntau npawm li cas kuv yuav ua kuv tus kheej mob?

Qhov no puas yog kev npaj sia ua? Ib co hais tias tsis yog
Dabsi... Kuv lub siab twjywm cav txawm tias dabsi los, koj yog tus ntawd
Txawm tias qhov no vwm los, Kuv tsis saib xyuas thiab raws kuv lub siab txhua zaug

Qhov no puas yog npaj sia ua? Qhov no yuav tsum yog kev npaj sia... yog
Nws tej zaum yuav yog tus ntawd ua yuav tsis ua kuv mob
Tsis txhob mob, Kuv xav tau ib qho sijhawm rau kuv lub siab los hais qhov tseeb
Qhov ntawd txaus lawv.

No comments:

Post a Comment