Sunday, May 13, 2012

Big Bang - Bad Boy (Txiv Neej Phem) MV

Big Bang - Bad Boy (Txiv Neej Phem)


 Download links: http://adf.ly/9eZCl (part 1)
http://adf.ly/9eZGI (Part 2)

NOTE: JOIN WITH HJSPLIT!

For the Link(s), just wait 5 seconds and then click "Skip Ad".   


HlubHmoobSubs PRESENTS:

Big Bang - Bad Boy
Big Bang - Txiv Neej Phem

I'm sorry if I made some mistake(s) on the Hmong lyrics. There are some word(s) which can't be translate into Hmong or words that are not necessary need to be translate is for why I left some words like that. Other than that, ENJOY!

If you use my Hmong translation on anywhere else, please credit back to "HlubHmoobSubs". Thank you!

Hmong Lyrics:

Huh!
Baby rov qab los.
Yeah... Yeah.
Tej zaum kuv ua heev rau hmo ntawm
Kuv tsis paub koj yuav mus tiag
Cov lus "Kuv thov txim" ua nyuab rau wb nqa mus qhov kawg
Yeeb vim kuv muaj kev npau taws
Wb sib cav txog qhov khoom ruam ntau ntau ib hnub
Koj mus thiab quaj, Kuv ntsia qhov twg thiab sa
"Tej zaum nws yuav los ros qab taskis. Nws yeej yuav hu ua ntej ua lub hnub sawv"
Baby, Kuv tsis ua, Kuv phem heev ua kuv xav ua zoo rau koj, tabsi hos nyuab.
Txhua hnub, txhua hmo, kuv ua phem
Vim Kuv ua tseem heev, Kuv thov txim(tabsi kuv pauv tsis tau)

Kuv, ua koj hlub, Kuv thov txim vim kuv yog ib tus txiv neeg phem
Yog, kav tij mus, sib ntsib dua, koj yog ib tus poj niam zoo
Txawm tias sijhawm dhau mus ua koj paub kuv ntxiv, tsuas muaj kev tsis xav zoo ua yuav nyob, tabsi

Baby txhob mus ntawm kuv, kuv paub koj tseem hlub kuv
Vim li cas, yog, kuv mam qhia koj tia kuv xav tau koj
Koj yog kuv tus poj poj poj poj niam
Kuv tus poj poj poj poj niam

Koj hais tias kuv thawv ntawm cov txivneej i, thiab kuv ua nyuab rau koj
Koj tseem zoo li ib tug menyuam ntxhais, tseem siab mos
Koj ua nyob ib sab ua tseem luag ntxhis, kuv tseem hluas heev
Rau qhov kev thov txim ua kuv tsis khoom, kuv tabkaum wb qhov sib ntsib
Vim kuv thov txim, vim kuv nyuab siab, kuv tig kuv lub taub hau

Kuv tus poj niam ua nyob kuv li kev npau suav tsuas yog phooj ywg xwb
Chim txog qhov kev sib tso, wb nyob ntsiag to
Baby, Kuv tsis ua, Kuv phem heev ua kuv xav ua zoo rau koj, tabsi hos nyuab.
Txhua hnub, txhua hmo, kuv ua phem
Vim Kuv ua tseem heev, Kuv thov txim (tabsi kuv pauv tsis tau)

Kuv, ua koj hlub, Kuv thov txim vim kuv yog ib tus txiv neeg phem
Yog, kav tij mus, sib ntsib dua, koj yog ib tus poj niam zoo
Txawm tias sijhawm dhau mus ua koj paub kuv ntxiv, tsuas muaj kev tsis xav zoo ua yuav nyob, tabsi


Baby txhob mus ntawm kuv, kuv paub koj tseem hlub kuv
Vim li cas, yog, kuv mam qhia koj tia kuv xav tau koj
Koj yog kuv tus poj poj poj poj niam
Kuv tus poj poj poj poj niam

Txhob hais dabtsi
Kuv ua zoo li kuv siab tawv, tabsi nyob hau lub siab tsis yog
Txhob khiav ntawm kuv mus
Kuv tsis muaj leej twg thiab koj paub li ntawm
Koj paub tsis muaj leej twg ua yuav totaub zoo li koj, Baby
Oh koj, los rov qab rau kuv ye ye ye

Kuv, ua koj hlub, Kuv thov txim vim kuv yog ib tus txiv neeg phem
Yog, kav tij mus, sib ntsib dua, koj yog ib tus poj niam zoo
Txawm tias sijhawm dhau mus ua koj paub kuv ntxiv, tsuas muaj kev tsis xav zoo ua yuav nyob, tabsi


Baby txhob mus ntawm kuv, kuv paub koj tseem hlub kuv
Vim li cas, yog, kuv mam qhia koj tia kuv xav tau koj
Koj yog kuv tus poj poj poj poj niam
Kuv tus poj poj poj poj niam

Kuv, ua koj hlub, Kuv thov txim vim kuv yog ib tus txiv neeg phem
Yog, kav tij mus, sib ntsib dua, koj yog ib tus poj niam zoo
Kuv, ua koj hlub, Kuv thov txim vim kuv yog ib tus txiv neeg phem
Yog, kav tij mus, sib ntsib dua, koj yog ib tus poj niam zoo

No comments:

Post a Comment