Sunday, May 13, 2012

B.A.P - Power (HwjChim)

B.A.P - Power (Hwj Chim)


 Download link: (Part 1) http://adf.ly/9eYpU
(Part 2) http://adf.ly/9eXvd

NOTE: JOIN WITH HJSPLIT!
For the Link(s), just wait 5 seconds and then click "Skip Ad".   

HlubHmoobSubs PRESENTS:

B.A.P - Power
B.A.P - Hwj Chim

I'm sorry if I made some mistake(s) on the Hmong lyrics. There are some word(s) which can't be translate into Hmong or words that are not necessary need to be translate is for why I left some words like that. Other than that, ENJOY!

If you use my Hmong translation on anywhere else, please credit back to "HlubHmoobSubs". Thank you!

Hmong Lyrics:

Koj npog koj li pob ntseg thiab di ncauj
Koj khoom ntxiv puv koj lub plab, qhov kev ua nyiag txhua yam
Zoo li tshaj xo, ib qhov kev ua nyiaj, hwjchim, thiab koob meej tsis paub
Qhov sijhawm yuav mus los txog, zaj nkauj rau cov muaj zog thiab tsis muaj zog yuav tawg qhov hom sib tw
Kiv puag ncig, qhov no yog ntws guernica
Li ntawd txhua tus cia koj lub taub hau siab

Qhov ntawd tsis muaj, tsis muaj kev ncaj ncees
Nws yog ib lub ntiaj teb ua txhua tus nyoo nyiaj
Nyob hauv qhov ntxoov ntxoo ua tus neeg muaj zog
Tus neeg ua tsis muaj zog tuag

Tsis yog (x2)
Tsis yog (x2) Qhov no yeej tsis yog
Kuv nyob no, peb los, nres

Peb tau qhov hwjchim
Kuv tau qhov hwjchim
Txhob nyoo swb qhov ntawd, koj koj
Txhob zoo li ntawd, sawv koj lub taub hau

Peb tau qhov hwjchim
Ntsia kiag thiab sib ntaus kiag
Txhob ntsia kuv kuv kuv nrog ib lub ntsej muag siab zoo, txhua yam yog kev dag

Ceeb toom (x4)
Koj puas npaj tau?

Txhua tus hais! Ntxub koj!
Ib zaug ntxiv! Ntxub koj!
Txhua tus hais! Ntxub koj!
Ib zaug ntxiv! Ib tua!

Cov nom phem ua npog qhov teeb ci ci
Ob tua! Lawv ua zoo li dab ua si dag txhua hnub
Peb tua! Kuv li cwm pwm ntsib lawv thiab sib ntaus lawv ua siv lub ncaj ncees npog
Plaub tua! Tsis nrog leej twg ua paub tua tag nrho cov dab qhuas ua txav ntws (Whoa!)
Tam sim no txog sijhawm yuav mus (B.A.P)
Txav tib neeg coob cov kev ua
Peb tseem qab ib qhov kev tawg tshiab rau lub ntiajteb no
Txhua tus raws peb qab thiab sawv nrug ntawd qhov ke. Peb ua cov tsis muaj zog. Txhua yam yog mob siab rau.

Tas lawv, tau txaus kev dag lawv
Nws yog ib lub ntiaj teb ua cov neeg phem nyiaj dhau xwb
Los tshwm sim hauv TV luag ntxhis
Mus ke saumtoj cov ntsuj plig hluas

Tsis yog (x2)
Tsis yog (x2) Qhov no yeej tsis yog
Kuv nyob no, peb los, nres
Peb tau qhov hwjchim
Kuv tau qhov hwjchim
Txhob nyoo swb qhov ntawd, koj koj
Txhob zoo li ntawd, sawv koj lub taub hau

Peb tau qhov hwjchim
Ntsia kiag thiab sib ntaus kiag
Txhob ntsia kuv kuv kuv nrog ib lub ntsej muag siab zoo, txhua yam yog kev dag

Ceeb toom
Txhua tus hais! Ntxub koj!
Ib zaug ntxiv! Ntxub koj!
Txhua tus hais! Ntxub koj!
Ib zaug ntxiv!

Bomb bomb raws kuv qab
Rau cov ua muaj zog, raws kuv qab
Bomb bomb raws kuv qab
Nananana lalala

Bomb bomb raws kuv qab
Txhua tus hloov ua ib tug, raws kuv qab
Bomb bomb raws kuv qab
Nananana lalala

Peb tau qhov hwjchim
Kuv tau qhov hwjchim
Txhob nyoo swb qhov ntawd, koj koj
Txhob zoo li ntawd, sawv koj lub taub hau

Peb tau qhov hwjchim
Ntsia kiag thiab sib ntaus kiag
Txhob ntsia kuv kuv kuv nrog ib lub ntsej muag siab zoo, txhua yam yog kev dag

No comments:

Post a Comment