Sunday, May 13, 2012

J.Y. Park & Ga-in - Someone Else (Ib Tug Neeg Txawv)

J.Y. Park & Ga-in - Someone Else (Ib Tug Neeg Txawv)

 Download link: http://adf.ly/9eYWZ 

For the Link(s), just wait 5 seconds and then click "Skip Ad".   


 

HlubHmoobSubs PRESENTS:

J.Y. Park & Ga-in - Someone else
J.Y. Park & Ga-in - Ib Tug Neeg Thawv

I'm sorry if I made some mistake(s) on the Hmong lyrics. There are some word(s) which can't be translate into Hmong or words that are not necessary need to be translate is for why I left some words like that. Other than that, ENJOY!

If you use my Hmong translation on anywhere else, please credit back to "HlubHmoobSubs". Thank you!

Hmong Lyrics:

Kuv nyob nrog ib tus tibneeg txawv li txhais tes
Kuv pom tau Koj lub ntsej muag los rau hauv kuv lub hlwb, vim li cas?
Li ntawd kuv, Kuv los rov qab rau koj dua
Thov coj kuv
Koj puas kam coj kuv rov qab dua, dua?

Kuv hlub koj heev
Qhov ntawd ua nyuaj nyuaj
Nyuaj heev, li ntawd kev hlub tiaj qaug zog mus
Thaum kawg, tag nrho kuv txoj kev hlub qhuav mus,
Li ntawd kuv tiaj mus ntawd koj


Kuv nyob nrog ib tus tibneeg txawv li txhais tes
Kuv pom tau Koj lub ntsej muag los rau hauv kuv lub hlwb, vim li cas?
Li ntawd kuv, Kuv los rov qab rau koj dua
Thov coj kuv
Koj puas kam coj kuv rov qab dua, dua?

Txhua hnub, Kuv ntsib poj niam tshiab
Kuv tau muaj ntau hnub zoo siab
Txij thaum koj mus lawv
Kuv nyob txhua hnub zoo siab
Zoo siab heev

Kuv nyob khoom txhua hnub
Kuv pom tau Koj lub ntsej muag los rau hauv kuv lub hlwb, vim li cas?
Li ntawd kuv, Kuv los rov qab rau koj dua
Thov coj kuv
Koj puas kam coj kuv rov qab dua, dua?

Ntau npaum li cas Kuv hlub koj
Kuv pom tau nkaus xwb tom qab ua poob koj

Ou~ ntau npaum li cas kuv sim muaj koj lwv tawm
Kuv lwv tsis tau koj tawm

Kuv nyob nrog ib tus tibneeg txawv li txhais tes
Kuv pom tau Koj lub ntsej muag los rau hauv kuv lub hlwb, vim li cas?
Li ntawd kuv, Kuv los rov qab rau koj dua
Thov coj kuv
Koj puas kam coj kuv rov qab dua, dua?

Kuv nyob khoom txhua hnub
Kuv pom tau Koj lub ntsej muag los rau hauv kuv lub hlwb, vim li cas?
Li ntawd kuv, Kuv los rov qab rau koj dua
Thov coj kuv
Koj puas kam coj kuv rov qab dua, dua?

No comments:

Post a Comment