Thursday, May 24, 2012

KnomJean - Over You (Dhau Koj) MV

 KnomJean - Over You (Dhau Koj)
Download Link: http://adf.ly/9eYJv

For the Link(s), just wait 5 seconds and then click "Skip Ad".   


HlubHmoobSubs PRESENTS:

KnomJean - ไม่มีเธอก็ยังมีฉัน (Over You)
KnomJean - Dhau Koj

I prefer using the shorter title because it is much easier to do so yeah. :D And there is a continuous storyline for KnomJean's music video. Make sure to watch it too! :D

PART 1: http://www.youtube.com/watch?v=OWk2rPTqgas
PART 3: http://www.youtube.com/watch?v=uP3YpvUMnUs

I'm sorry if I made some mistake(s) on the Hmong lyrics. There are some word(s) which can't be translate into Hmong or words that are not necessary need to be translate is for why I left some words like that. Other than that, ENJOY!

If you use my Hmong translation on anywhere else, please credit back to "HlubHmoobSubs". Thank you!

Hmong Lyrics:

Txawm tias kuv hlub tsis tau, Kuv tseem nyob tau ib leeg
Txawm tias koj xaib nws, Kuv to taub
Txawm kuv tsis muaj zog, kuv tseem muaj qhov tej teev ua tsis muaj zog
Vim qhov no yog kuv lub siab, mob tau, quaj tau

Thaum cov nplooj poob, lawv co co mus
Thaum qho caij pauv mus, txhua zaj dab neeg dhau ze mus
Tsis muaj koj los tseem muaj kuv
Thaum qhov npau suav tawg mus lawv
Dabsi qhov ua tshuav tsuas yog qho tseeb xwb
Kuv yuav tsum tau mus tom ntej

Vim kuv yeej tsis txhob nco qab, Kuv yuav nco qab
Ntau npaum li cas yuav mob
Ua ntej kuv muab lub siab rau ib tug neeg dua

Sijhawm los txog rau kuv los qheb thawm
Los pib ib qho nqe hnyav rau ib tug neeg
Txawm tias yog muaj kev cia siab los yog ib qho pauv ntxiv
Kev hlub yeej yuav nyob ua ntej ntawd li txoj ke

Thaum cov nplooj poob, lawv co co mus
Thaum qho caij pauv mus, txhua zaj dab neeg dhau ze mus
Tsis muaj koj los tseem muaj kuv
Thaum qhov npau suav tawg mus lawv
Dabsi qhov ua tshuav tsuas yog qho tseeb xwb
Kuv yuav tsum tau mus tom ntej

Vim kuv yeej tsis txhob nco qab, Kuv yuav nco qab
Ntau npaum li cas yuav mob
Ua ntej kuv muab lub siab rau ib tug neeg dua

Thaum cov nplooj poob, lawv co co mus
Thaum qho caij pauv mus, txhua zaj dab neeg dhau ze mus
Tsis muaj koj los tseem muaj kuv
Thaum qhov npau suav tawg mus lawv
Dabsi qhov ua tshuav tsuas yog qho tseeb xwb
Kuv yuav tsum tau mus tom ntej

Vim kuv yeej tsis txhob nco qab, Kuv yuav nco qab
Ntau npaum li cas yuav mob
Ua ntej kuv muab lub siab rau ib tug neeg dua

Thaum cov nplooj poob, lawv co co mus
Thaum qho caij pauv mus, txhua zaj dab neeg dhau ze mus
Tsis muaj koj los tseem muaj kuv
Thaum qhov npau suav tawg mus lawv
Dabsi qhov ua tshuav tsuas yog qho tseeb xwb
Kuv yuav tsum tau mus tom ntej

Vim kuv yeej tsis txhob nco qab, Kuv yuav nco qab
Ntau npaum li cas yuav mob
Ua ntej kuv muab lub siab rau ib tug neeg dua

No comments:

Post a Comment