Sunday, May 13, 2012

Big Bang - Blue (Kev Tu Siab) MV

Big Bang - Blue (Kev Tu Siab)


First video that I (Mike) subbed with Hmong subtitle. Enjoy!

Download link:  http://adf.ly/9eZMz

For the Link(s), just wait 5 seconds and then click "Skip Ad".   
 

HlubHmoobSubs PRESENTS:

Big Bang - Blue
Big Bang - Kev Tu Siab

*Note: "caij nplooj ntoos hlav" or "caij ntuj nag" is equivalent to the english words "Spring season".

I'm sorry if I made some mistake(s) on the Hmong lyrics. There are some word(s) which can't be translate into Hmong or words that are not necessary need to be translate is for why I left some words like that. Other than that, ENJOY!

If you use my Hmong translation on anywhere else, please credit back to "HlubHmoobSubs". Thank you!

Hmong Lyrics:
Lub caij ntuj no dhau mus
Thiab lub caij ntuj nag los txog.
Wb twg daus mus lawv.
Thiab peb lub siab mob tes los lawv.

Kuv hu txog kuv li kev tu siab
Rog kua muag kev tu siab, kev mob siab
Kuv hu txog kuv li kev tu siab
Tus hlub ua kuv xa mus nyob tom cov huab

Nyob hau ib lub ntuj, nyob ib qov chaw thawv
Vim koj thiab kuv txaus ntshai
Kuv yuav tso koj
Ib diam ntawv ntawm kuv tus neeg tshwj xeeb
Yeej ruam los tabsi kuv yuav nkaum vim kuv tsis zoo heev
Sib nruj phem yog zoo li qov kawg ke thawm txoj kev hlub
Tsis muaj los lus ua yuav nplij kuv
Saib tsam kuv li simneej no yuav muaj kawg melodrama
Tam sim no, qov ntaub npog qhov rais kawg yuav los poob

Kuv yug los thiab tau ntsib koj
Thiab kuv hlub koj lawv mus txog hnub tuag
Kuv lub siab no ua pauv mus rau kev tu siab
Txawm tias kuv lub qov kua muag qe, kuv xav tsis tau koj

Lub caij ntuj no dhau mus
Thiab lub caij ntuj nag los txog.
Wb twg daus mus lawv.
Thiab peb lub siab mob tes los lawv.

Kuv hu txog kuv li kev tu siab
Rog kua muag kev tu siab, kev mob siab
Kuv hu txog kuv li kev tu siab
Tus hlub ua kuv xa mus nyob tom cov huab

Tus hlub ua kuv xa mus nyob tom cov huab
Kuv nos zoo li kuv siab tsis dhia
Koj thiab kuv, kho qov thawm, tom qab ib qov tsov rog
Muaj qov mob ua nyob haum kuv lub taub hau
Thaum cov kua muag no qhua tas lawv, kuv mam nco qab txog kuv tus hlub

Kuv yeej mob los kos siab
Kev zoo siab yog yus hais xwb
Kuv them tsis tau cov khoom ua nyuab
Yeej tsis yog teeb meem loj, Kuv tsis khe
Khiav tsis tau qov twg li, Tibneeg los thiab mus

Kuv yug los thiab tau ntsib koj
Thiab kuv hlub koj kawg li mus tuag
Kuv lub siab no ua pauv mus rau kev tu siab
Txawm tias kuv lub qov kua muag qe, kuv tseem nyob no

Lub caij ntuj no dhau mus
Thiab lub caij ntuj nag los txog.
Wb twg daus mus lawv.
Thiab peb lub siab mob tes los lawv.

Hmo no dua, hauv qab lub xiav qaim hli
Tsees kuv yuav pw ib leeg
Txawm tias nyob hauv kuv li kev npau suav, kuv mam nrhiav koj
Thiab mus ib ncig saib thaum hu zoo nkauj no

Kuv hu txog kuv li kev tu siab
Rog kua muag kev tu siab, kev mob siab
Kuv hu txog kuv li kev tu siab
Tus hlub ua kuv xa mus nyob tom cov huab

Kuv hu txog kuv li kev tu siab
Rog kua muag kev tu siab, kev mob siab
Kuv hu txog kuv li kev tu siab
Tus hlub ua kuv xa mus nyob tom cov huab

No comments:

Post a Comment