Tuesday, July 3, 2012

T-ara - Day By Day (Ib Hnub Dhau Ib Hnub) MV

T-ara - Day By Day (Ib Hnub Dhau Ib Hnub) MV

Download Link: (Part 1) http://adf.ly/AKe2x
(Part 2) http://adf.ly/AKeJ0

MAKE SURE TO DOWNLOAD BOTH AND USE HJSPLIT OR FFSJ
For the Link(s), just wait 5 seconds and then click "Skip Ad".
Rau qho Link(s), tos tsib seconds ces nyem "Skip Ad".


HlubHmoobSubs PRESENTS:

T-ara - Day By Day / Don't Leave
T-ara - Ib Hnub Dhau Ib Hnub / Txhob Mus

Note:
This is the longest music video I've ever translated, but it is not that bad. I enjoyed this music video very well and I can't wait for the next part. Enjoy! Muaj ob zaj nkauj. Tsis muaj ib zaj nkauj li.

I'm sorry if I made some mistake(s) on the Hmong lyrics. There are some word(s) which can't be translate into Hmong or words that are not necessary need to be translate is for why I left some words like that. Other than that, ENJOY!

If you use my Hmong translation on anywhere else, please credit back to "HlubHmoobSubs". Thank you!

Hmong Lyrics:

--------------DAY BY DAY / IB HNUB DHAU IB HNUB--------------


Kuv li kev puag yog ib lub tsev nkaum rau koj, lawv tus muab kuv cuam pov tseg
Txoj kev kawg ntawd kev hlub yog ib lub qhov dub
Kuv ntshai heev vim kuv tsis pom qhov kev
Zoo li ib qho tiaj suab puam liab dhoog peg los ntawd lub hnub
Zoo li ib tug neeg quaj nrog tseem nqhis dej
Hnia kuv, kuv tus baby los rau kuv ua ntej hmo no dhau mus tsuag tsuag ib hnub dhau ib hnub

Kuv nco koj txoj kev puag
Tse kuv hlub koj ntau heev
Thaum hmo no dhau mus
Nws yuav yog kua muag, tok! tok! tok!

Thaum lub hli nyiaj ua mus hauv qab, puas yuav ploj?
Puas yuav muaj dabtsi nyob los ntawm koj tus ntxhiab
Qho cim xeeb nkaus li npau suav puas yuav ploj?
Zoo li ntuj los nag deb heev, tok! tok! tok!

Hnia kuv baby, Kuv yuav tsum nyob no ib hnub dhau ib hnub
Ntxhi tias koj hlub kuv
Hnia kuv baby, tsuas yog koj tiaj muab tau kuv ib hnub dhau ib hnub
Ua ntej kuv cov kua muag qhuav tag

Koj ploj tag nrho zoo li cov cua
Niaj hnub kuv nco koj ib hnub dhau ib hnub

Hmo no kuv nco cov cimxeeb ua dhau kuv lub hlwb
Kuv hnov koj lub suab
Cov hmo ntuj ua wb tau cog lus mus ib txhis
Tag nrho pauv ua kua muag, tok! tok! tok!

Hnia kuv baby, Kuv yuav tsum nyob no ib hnub dhau ib hnub
Ntxhi tias koj hlub kuv
Hnia kuv baby, tsuas yog koj tiaj muab tau kuv ib hnub dhau ib hnub
Ua ntej kuv cov kua muag qhuav tag

Koj ploj tag nrho zoo li cov cua
Niaj hnub kuv nco koj ib hnub dhau ib hnub

Kua muag poob dua thaum muaj cov cimxeeb txog koj mus
Qhia kuv koj yuav los rov qab, wb txoj kev hlub ib txhis

Tso kuv thiab mus, raws ntawd tus ke deb deb thiab ploj mus
Nws yog qho kawg ntawd txoj kev hlub vwm no, ib lub pob tsuas haib
Kuv mag kis lawm nrog ib txoj kev hlub tawv thiab ua txav txav heev

Kuv li di ncauj piav ib qho paj huam tu siab
Kuv cia siab lawv pauv ua ib qho cimxeeb nyob hauv yus li ntsiab muag dub
Hnia kuv, kuv tus baby los rau kuv ua ntej hmo no dhau mus tsuag tsuag ib hnub dhau ib hnub

Hnia kuv baby, Kuv yuav tsum nyob no ib hnub dhau ib hnub
Kuv tu siab, tabsi Kuv yuav lwv koj tawm
Hnia kuv baby, tsuas yog koj tiaj muab tau kuv ib hnub dhau ib hnub
Ua ntej kuv cov kua muag qhuav tag
Hnia kuv baby, muab kuv ib hnub dhau in hnub

--------------DON'T LEAVE / TXHOB MUS--------------

Tse kuv hlub koj ntau heev ua yuav tsis nco koj
Kuv tseem nyob tos koj
Wb qhov sijhawm tse twb nres lawm
Kuv hnov zoo li koj nyob ntawd kuv ib sab

Txhob mus, txhob mus ntawd kuv
Kuv lub siab tabtom mob
Txhob mus, txhob ua kuv quaj
Thov los rov qab rau kuv

Mus txog tam si no, nws yog ib qho xwb ua nyob kuv lub neej
Ua leej twg saib xyuas kuv vwm heev, nws yog koj
Nyob qho ib yam dabtsi txog kev tso, kuv tus hlub tuag nyob tu siab
Nws ntxhia, hmo no kho siab dua, Baby tsis paub vim li cas
Zoo li nplaim paj ua poob rau hauv av, koj lub cev nyob deb thiab
Kuv li duab hauv daim iav ntsia zoo li tug poj niam vwm
Kuv lub cev co nrog kev txhawj, kua muag ntws hauv kev tu siab tob

Yog cov ntuj los nag zais kuv cov kua muag
Wb li cov cimxeeb puas yuav zais thiab?
Yog kuv lwv koj lub npe ua kuv nco
Koj lub ntsej muag puas yuav lwv thiab?

Txhob mus, txhob mus ntawd kuv
Kuv lub siab tabtom mob
Txhob mus, txhob ua kuv quaj
Thov los rov qab rau kuv

Kuv lub siab ua koj hnav tom koj li tes tsho
Txawm yog koj dua kiag, txawb kiag, losyog zais kiag zoo li nws hlawv lawm
Nws nyob zoo li tshuaj tsw qab, pom zoo li ib diam duab, luam zoo li ib qho tattoo
Nco qab ua pov kuv pov tseg, tsis xav quaj
Cov hnub thaum koj yog kuv lub ntiaj teb tsim txom kuv
Cov cimxeeb txog koj yog kuv li kev cai nkaug kuv
Kuv txiav tsis tau qho hlua kev rau kev hlub, kuv cia koj mus tsis tau zoo li no

Txawm yog kuv qw, kuv qw hu koj
Koj nyob qhov twg tam si no?
Txhob mus, txhob ua kuv quaj
Thov los rov qab rau kuv

Tus neeg ua mob kuv heev
Nyob qho ib yam dabtsi txog kev tso, kuv tus hlub tuag nyob tu siab, mob siab, kho siab dua

Zoo li nplaim paj ua poob rau hauv av, koj lub cev nyob deb thiab
Kuv lub siab ua koj hnav tom koj li tes tsho zoo li tshuaj tsw qab, ib diam duab

No comments:

Post a Comment