Monday, July 2, 2012

f(x) - Electric Shock (Hluav Taws Xob Tshov) MV

f(x) - Electric Shock 
(Hluav Taws Xob Tshov) MV

Download Link: (Part 1) http://adf.ly/AHYKQ
(Part 2) http://adf.ly/AHYOW

MAKE SURE TO DOWNLOAD BOTH AND USE HJSPLIT OR FFSJ!!!
For the Link(s), just wait 5 seconds and then click "Skip Ad".
Rau qho Link(s), tos tsib seconds ces nyem "Skip Ad".
 

HlubHmoobSubs PRESENTS:

F(X) - Electric Shock
F(X) - Hluav Taws Xob Tshov

I'm sorry if I made some mistake(s) on the Hmong lyrics. There are some word(s) which can't be translate into Hmong or words that are not necessary need to be translate is for why I left some words like that. Other than that, ENJOY!

If you use my Hmong translation on anywhere else, please credit back to "HlubHmoobSubs". Thank you!

Hmong Lyrics:

Hluav taws xob (Hluav taws xob tshov)
Hl-Hl-Hl Hluav taws xob Hl-Hl-Hl Hluas taws xob tshov

Qho hluas taws xob tshov yuav ntws hauv kuv lub cev
Yuav los tsaus muag, pheej hmoo ua, hluas taws xob tshov
Nws txaus, Koj txoj kev hlub yog ntau heev rau kuv
Kuv paub koj muaj kev kub ntxhov xav txog kuv

Zoo li ib kub qhov dub (Yeah)
Kuv mag nqus hauv (Ha ha)
Kuv tsis pom qho kawg (Yeah)
Kuv poob, tawg (Oh)
Kuv nyob qhov twg? (Yeah)
Ding dong ding dong
Kuv yog leej ywg? (A-ha)
Kuv lub taub hau tseem kiv

Qho suab dhia yuav mus nrawm zog
Nws dhia nrov ntxiv thiab ntxiv
Kuv twb mus dhau qho kawg lawv
Kuv poob siab, Hluav taws xob tshov

Na-na-na-na-na-na-na (Hluav taws xob)
Na-na-na-na-na-na-na (Hluav taws xob)
Na-na-na-na-na-na-na Hl-hl-hl Hluav taws xob

Na-na-na-na-na-na-na (Hluav taws xob)
Na-na-na-na-na-na-na (Hluav taws xob)
Na-na-na-na-na-na-na Hl-hl-hl Hluav taws xob

Pib qho hluav taws xob khiav, hlub kuv
Txhob tshov kuv ua tsis nrog qho lus ceeb toom twg
Txhob tsoo kuv tabsi maim kuv me tsawv
Pov hawm kuv los ntawm lub ntiaj teb pauv nrawm no

Kws kho mob (Yeah)
Qhov no yog dabtsi? (Haha)
Kuv ua pa tag lawv (Yeah)
Thiab kuv muaj ib qho kev mob (Oh)
Kuv hais tsis tau lus (Yeah)
Nyob kuv lub pob ntseg hnov ding dong ding dong
Kuv lub qhov muag mag dig (A-ha)
Kuv lub taub hau tseem kiv

Qho suab dhia yuav mus nrawm zog
Nws dhia nrov ntxiv thiab ntxiv
Kuv twb mus dhau qho kawg lawv
Kuv poob siab, Hluav taws xob tshov

Na-na-na-na-na-na-na (Hluav taws xob)
Na-na-na-na-na-na-na (Hluav taws xob)
Na-na-na-na-na-na-na Hl-hl-hl Hluav taws xob

Na-na-na-na-na-na-na (Hluav taws xob)
Na-na-na-na-na-na-na (Hluav taws xob)
Na-na-na-na-na-na-na Hl-hl-hl Hluav taws xob

Hluav taws xob, Hluav taws xob
Hluav taws xob tshov

Lub zog no muab tag txhua yam los ntawm kuv
Nyob hauv koj lub qhov muag yog teeb ci muaj zog
Nyob hauv kuv lub siab, qho sib koom tes yuav nrov loj
Nws tag tsis kawg, koj txoj kev ntim tau

Qho suab dhia yuav mus nrawm zog
Nws dhia nrov ntxiv thiab ntxiv
Kuv twb mus dhau qho kawg lawv
Kuv poob siab, Hluav taws xob tshov

Na-na-na-na-na-na-na (Hluav taws xob)
Na-na-na-na-na-na-na (Hluav taws xob)
Na-na-na-na-na-na-na Hl-hl-hl Hluav taws xob

Na-na-na-na-na-na-na (Hluav taws xob)
Na-na-na-na-na-na-na (Hluav taws xob)
Na-na-na-na-na-na-na Hl-hl-hl Hluav taws xob

Na-na-na-na-na-na-na (Hluav taws xob)
Na-na-na-na-na-na-na (Hluav taws xob)
Na-na-na-na-na-na-na Hl-hl-hl Hluav taws xob

No comments:

Post a Comment